Hållbart resande

Vårt resande påverkar vårt klimat. Det går inte att komma ifrån det. Samtidigt vet vi vilka förödande konsekvenser det skulle ha för hållbarhetsarbetet och viltvården i södra och östra Afrika om turister från Sverige slutade flyga dit. Alla satsningar på viltvård skulle stanna av. 

Därför väljer vi på Afrikakompaniet i möjligaste mån att samarbeta med lokala partners som vi vet arbetar hållbart för både de lokala samhällena och för viltvård.

Dessutom skänker vi årligen en summa till organisationen Peace Parks, och ber våra resenärer göra detsamma.

Peace Parks

Varje år skänker vi på Afrikakompaniet en del av våra intäkter till organisationen Peace Parks. Peace Parks är en internationell organisation som verkar i flera länder i södra Afrika Förutom att organisationen motverkar tjuvjakt har de ett flertal projekt igång för att skapa hållbara samhällen. På så sätt vill organisationen skapa långsiktig tillväxt. 

Det ligger helt i linje med vad vi på Afrikakompaniet anser vara viktigt. Ge kvinnor möjlighet att försörja sig inom turism och viltvård så att de i sin tur kan försörja andra, bevara både djur och natur så att vi inte förlorar för oss värdefulla ekosystem, underlätta för turister att göra hållbara val.

Peace Parks är en ideell organisation som grundades 1997 av Nelson Mandela, Dr Anthony Edward Rupert och Prins Bernhard av Nederländerna. Organisationen har som mål att skapa fred, stabilitet och biologisk mångfald i södra Afrika.

Förutom att vi på Afrikakompaniet skänker en del av våra intäkter till Peace Parks ber vi också våra resenärer att skänka pengar till organisationen. Givetvis är det frivilligt, men om varje resenär skänkte 1 procent av totalkostnaden för sin resa till Peace Parks skulle vi verkligen kunna göra skillnad.

Läs mer om Peace Parks viktiga arbete.

Klimatkompensera din flygresa

Är du orolig över det klimatavtryck din flygresa till Afrika skapar? Klimatkompensera för din flygresa. När du gör det innebär det inte att du minskar utsläppen från själva flygresan, utan du finansierar klimatförbättrande åtgärder i relation till den klimatskada som din flygresa åstadkommer. 

Vi på Afrikakompaniet rekommenderar att ni klimatkompenserar hos BioCarbon Partners, som verkar för att bevara två skogsområden i Zambia. Det är ett etablerat projekt som prisats flera gånger.

Några av fördelarna med att klimatkompensera hos dem:

 • BioCarbon Partners skyddar inte bara skog. De ser även till att skapa en hållbar miljö för djur och människor
 • Uppdraget är att få människor att förstå värdet av en natur där det finns vilda djur
 • De gör verklig skillnad genom att skapa jobb och bättre ekonomi i samhällen på den zambiska glesbygden

Vill du veta mer om företaget rekommenderar vi att du läser deras FAQ (på engelska) som förklarar mer.

Checklista för klimatkompensation

Väljer du en annan aktör för din klimatkompensation har vi lånat Naturskyddsföreningens checklista med saker som bör kollas upp för att underlätta ditt val av klimatkompensation:

 • Är kompensationen verifierad och certifierad av en oberoende tredje part?
 • Får du ett bevis som verifierar kompensationen?
 • Är det säkert att kompensationen håller vad den lovar?
 • Leder den till de utsläppsminskningar som uppges?
 • Finns det risk att utsläppsminskningarna dubbelräknas?
 • Är utsläppsminskningen långsiktig? Om åtgärden till exempel är trädplantering, vilka garantier finns för att skogen får stå kvar och inte snart huggs ner igen?
 • Finns det risk att kompensationen leder till andra negativa sidoeffekter, till exempel att människor tvingas lämna sin mark för att ge plats för trädplanteringar?
 • Utnyttjas möjligheterna till positiva sidoeffekter fullt ut, som renare inomhusluft och dricksvatten, högre grad av självförsörjning, mer skyddad natur, gynnande av lokala näringslivet eller ökad till gång till förnybar energi för låginkomsttagare?
 • Hur stor del av pengarna går till själva klimatkompensationsprojektet, och hur mycket försvinner till mellanhänder?