Hållbart resande - Afrikakompaniet

Hållbart resande

Vårt resande påverkar vårt klimat. Det går inte att komma ifrån det. Samtidigt vet vi vilka förödande konsekvenser det skulle ha för hållbarhetsarbetet och viltvården i södra och östra Afrika om turister från Sverige slutade flyga dit. Alla satsningar på viltvård skulle stanna av. 

Därför väljer vi på Afrikakompaniet i möjligaste mån att samarbeta med lokala partners som vi vet arbetar hållbart för både de lokala samhällena och för viltvård.

Dessutom skänker vi årligen en summa till organisationen Peace Parks, och ber våra resenärer göra detsamma.

Peace Parks

Varje år skänker vi på Afrikakompaniet en del av våra intäkter till organisationen Peace Parks. Organisationen, som grundades 1997 av Nelson Mandela, Dr Anthony Edward Rupert och Prins Bernhard av Nederländerna, har som mål att skapa fred, stabilitet och biologisk mångfald i södra Afrika.

Peace Parks är en ideell organisation som verkar för en hållbar lokal ekonomisk utveckling genom utbildning och hjälp till självhjälp samtidigt som de investerar i det dagliga naturskyddet. Organisationens insatser bevarar djur och natur, och förbättrar livskvaliteten för de människor som bor i området. Därmed skapas långsiktig tillväxt i dessa stora ekosystem.

Vi ber också våra resenärer att skänka pengar till organisationen. Givetvis är det frivilligt, men om varje resenär skänkte 1 procent av totalkostnaden för sin resa till Peace Parks skulle vi verkligen kunna göra skillnad.

Läs mer om Peace Parks viktiga arbete.

Klimatkompensera din flygresa

För dig som är orolig över det klimatavtryck din flygresa gör kan du klimatkompensera för resan. Köper du en klimatkompensation minskar inte utsläppen från själva flygresan. I stället handlar det om att du finansierar klimatförbättringar i relation till den klimatskada som din flygresa åstadkommer.

Vi på Afrikakompaniet rekommenderar ingen enskild aktör (det finns flera som säljer klimatkompensering) men har lånat en checklista från Naturskyddsföreningen med saker som bör kollas upp vid valet av klimatkompensation:

  • Är kompensationen verifierad och certifierad av en oberoende tredje part?
  • Får du ett bevis som verifierar kompensationen?
  • Är det säkert att kompensationen håller vad den lovar?
  • Leder den till de utsläppsminskningar som uppges?
  • Finns det risk att utsläppsminskningarna dubbelräknas?
  • Är utsläppsminskningen långsiktig? Om åtgärden till exempel är trädplantering, vilka garantier finns för att skogen får stå kvar och inte snart huggs ner igen?
  • Finns det risk att kompensationen leder till andra negativa sidoeffekter, till exempel att människor tvingas lämna sin mark för att ge plats för trädplanteringar?
  • Utnyttjas möjligheterna till positiva sidoeffekter fullt ut, som renare inomhusluft och dricksvatten, högre grad av självförsörjning, mer skyddad natur, gynnande av lokala näringslivet eller ökad till gång till förnybar energi för låginkomsttagare?
  • Hur stor del av pengarna går till själva klimatkompensationsprojektet, och hur mycket försvinner till mellanhänder?